Srdečne ďakujeme všetkým účastníkom 17. Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky  za vytvorenie úžasnej atmosféry počas celej konferencie.

Ďakujeme zástupcom garantov podujatia – JUDr. Kataríne Brunckovej PhD. (Ministerstvo dopravy SR), Bc. Milanovi Kubíčekovi ( Železnice Slovenskej republiky) a prof. Ing. Alešovi Janotovi PhD. ( Žilinská univerzita)  za otvorenie konferencie krátkym príhovorom, kde otvorili najdiskutovanejšie témy v oblasti rozvoja a podpory železničnej dopravy na Slovensku. Účastníkov privítal aj konateľ spoločnosti BETAMONT s.r.o. Ing. Ondrej Maciak.

Zľava:  Ing. Ondrej Maciak, prof. Ing. Aleš Janota PhD., JUDr. Katarína Bruncková PhD., Bc. Milan Kubíček

Vďaka kolegom zo zahraničia si mohli účastníci vypočuť o novinkách v susedných krajín ako sú Česko, Poľsko či Rakúsko a spolu tak diskutovať na aktuálne témy v oblasti OZT.

Za podporu pri organizácií konferencie ďakujeme garantom

         

Hlavní sponzori konferencie

      

Sponzori konferencie

Ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom.

Zborník 17. Medzinárodnej konferencie ŽOZT 2023

 1. INOMA COMP, s.r.o. – Komunikačné systémy a produkty INOMA COMP s implementovanou sieťovou technológiou IP
 2. SALTEK Slovakia s.r.o. – Správna aplikace omezovaču napětí v problematických uzlech DC trakce
 3. Kontron Transportation s.r.o. – GSM-R – provozní skúsenosti s ETCS level 2
 4. Žilinská univerzita – Kybernetická bezpečnosť
 5. PlanRadar LtD. – Innovation and digitalization in construction industry
 6. Siemens Mobility s.r.o – Implementácia BIM ( digitálneho dvojčaťa) v projektovaní železničných zabezpečovacích zariadení
 7. BETAMONT s.r.o. – Bezpečnosť na železničných priecestiach a systémy počítačového videnia
 8. AŽD Praha s.r.o. – Počítač náprav FAdC-R2
 9. STARMON s.r.o. – Digitální stavědlo SIRIUS s objektovými kontroléry pro železnici 4.0
 10. Thales Austria GmbH – Thales ETCS L1 system with future features and functions
 11. Commend Slovakia a.s. – Moderné dispečerské a oznamovacie systémy pre železnice
 12. AŽD Praha s.r.o. – Moderné trendy a rozvoj technológií v železničnej doprave 
 13. Železnice Slovenskej republiky – Dopady vyhlášky č. 302020 Z. z. na ŽSR

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.