16. ročník Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky sa konal v priestoroch DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Medzinárodná konferencia podporená viac ako 200 účastníkmi vytvára stabilné zázemie pre diskusie, odovzdávanie si vedomostí a skúseností.

Medzi stabilných garantov a partnerov Medzinárodnej konferencie patrí Ministerstvo  dopravy a výstavby SR, Železnice Slovenskej Republiky, Žilinská univerzita a ako organizátor spoločnosť BETAMONT s.r.o.

Aktívny kontakt zdravých spoločností s vedeckými inštitúciami poskytuje veľké množstvo impulzov, ktoré umožňujú spoločnostiam dynamicky rásť. Tieto impulzy pretavila spoločnosť BETAMONT do vývoja a implementácie veľkého počtu zariadení a technológií na trh ako sú: váženie železničných vozidiel v prevádzkovej rýchlosti, meranie obrysu koľajových vozidiel, čítanie evidenčných čísiel, diagnostika zlého rozloženia nákladu, diagnostika horúco – bežných ložísk, identifikácia plochých kolies, počítadlá osí, ETCS, Black Box a mnohé iné. Vzťah k zabezpečovacej technike nasmeroval spoločnosť aj do oblasti cestnej dopravy, kde vďaka špičkovým odborníkom vyvinul vlastné zariadenia na identifikáciu evidenčných čísiel, identifikáciu vozidiel, ktoré uhradili diaľničnú známku, úspešne integruje dynamické váženie vozidiel, sčítanie dopravy a podobne. Multi – disciplinárne zameranie a vedomosti sú dlhodobou súčasťou spoločnosti, čo vyústilo nie len k zbieraniu dát, ale aj vytvoreniu platformy centrálneho dispečingu, ktorý integruje všetky typy snímacej techniky, diagnostiky, kamerových záznamov a umožňuje ich veľkoplošné zobrazenie ako aj analýzu.

Medzinárodná konferencia je rovnakým veľkoplošným vyobrazením integrácie rôznych zariadení a technológií, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú bezpečnostné trendy v železničnej doprave.

Príjemnou súčasťou vedeckej konferencie bolo pozvanie a ocenenie súčasných ako aj bývalých pracovníkov v odvetví OZT, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a prínos v tejto oblasti.

Na znak našej vďaky a úcty si ocenení odniesli poďakovanie vo forme pamätnej medaily  s certifikátom, ktorý im bude pripomínať toto dôležité výročie, ale aj ich osobný prínos pri rozvoji oznamovacej a zabezpečovacej techniky  na Slovensku.

Medzi ocenenými boli  aj zahraničné spoločnosti, ktoré výrazne prispeli  k rozvoju  železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky na Slovensku: Thales Austria GmbH – Rakúsko, Funkwerk Systems GmbH – Nemecko, Starmon s.r.o. Česká Republika, Voestalpine Signaling Poland Sp. z o. o. – Poľsko.

Je nutné podotknúť, že niektorí predstavitelia zahraničných spoločností na Slovensku pôsobia viac ako 25 rokov a pomáhajú tak formovať medzinárodnú spoluprácu železničnej dopravy ako aj slovenských spoločností v oblasti oznamovacej a zabezpečovacej techniky.Aktívne pôsobenie spoločností umožňuje vytvárať zariadenia, ktoré sú pre trh nevyhnutné a zvyšujú tak bezpečnosť v doprave.

Hlavný cieľ konferencie bolo predstavenie nie len Slovenských, ale aj zahraničných noviniek v oblasti železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky. Sme radi, že aj napriek 2 ročnej prestávke, ktorú sme museli vzhľadom na pandemickú situáciu absolvovať, nám naši partneri a priatelia ostali verní a aj vďaka ich účasti sme mohli vytvoriť kvalitnú pôdu pre diskusie a stretnutia, ktoré majú prínos nie len v odbornej praxi. Dvojročná prestávka ukázala, že  technologické spoločnosti využili tento čas na prípravu a vývoj nových produktov, prípadne na ich modifikáciu.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie bol aj slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti BETAMONT s.r.o, ktoré spoločnosť oslávila v máji 2022. Slávnostný moment upevnila návšteva  Predsedu Medzivládneho výboru cestárov pána Buri Karimova z Tadžikistanu. Počas jeho krátkeho príhovoru vyzdvihol nevyhnutnosť existencie medzinárodnej železničnej siete, jej rozvoja vrátane techník, ktoré ho podporujú, lebo železnice, napriek náročným podmienkam a konkurencii iných dopráv,  prinášajú integráciu a prísľub moderného rozvoja spoločnosti.

    

30. výročie spoločnosť BETAMONT s.r.o. využila aj pre odmenenie svojich zamestnancov, ktorí sú pevným základom aj pre budúci rozvoj.

Aj touto cestou im ešte raz ďakujeme za prácu, ktorú v mene našej spoločnosti odvádzajú a prajeme im veľa šťastia.

 

Program konferencie:

 

Prednášky: 

  1. IP rozhlasový systém (INOMA COMP, s.r.o )
  2. Kybernetická bezpečnosť- mýty a povery (SCHIELD TECH s.r.o.)
  3. Trendy a riešenia pre digitálnu železničnú dopravu zajtrajška (Siemens Mobility s.r.o)
  4. ETCS in next generation (Thales Austria GmbH)
  5. Aplikace systému SIRIUS na trati Havlíčkuv Brod – Humpolec ( STARMON s.r.o.)
  6. ŽSR – SÚČASNOSŤ ODVETVIA OZT
  7. Kvalitné odborné vzdelávanie_prínos pre zamestnávateľov (Stredná odborná škola železničná Košice)
  8. Veľkoplošné elektronické tabule v informačných systémoch pre cestujúcich na železniciach (ELEN s.r.o.)

 

Ďakujeme partnerom a sponzorom za ich podporu pri organizácií tohto významného ročníka Medzinárodnej konferencie: 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Ďakujeme.