Measure-in-Motion® parking enforcement

  1. Home
  2. Products
  3. Measure-in-Motion® parking enforcement

O produkte

Modulárny systém, ktorý monitoruje a vyhodnocuje idúce dopravné prostriedky – ich rozmery, rýchlosť, váhu, automaticky rozpoznáva evidenčné čísla vozidla. Ide o komplexným systém identifikácie vozidiel s možnosťou odklonenia preťažených dopravných prostriedkov pomocou predselekcie.

Products

BETAMONT inspection vehicle

Viac info
Menu