Doba realizácie: 2010-2022

  • Projekt a realizácia – Modernizácia železničnej trate Marabda – Achalkalaki – Karcachi
  • Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia
  • ETCS v úseku trate Achalkalaki – Karcachi
  • Stavba financovaná svetovou bankou