Doba realizácie: 2012 až 2013

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

  • 10 MiM s 22 monitorovanými pruhmi