Doba realizácie: 2015-2022

  • Projektovanie priecestných zabezpečovacích zariadení v Moldavsku 20ks