Doba realizácie: 2011 až 2012

Dynamický systém váženia vozidiel

  • 27 MiM s 29 monitorovanými pruhmi