Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

 • Vologda – 2 MiM s 3 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2010)
 • Velsk – 2 MiM s 2 monitorovanými pruhmi a 2 nizkorýchlostnými kontrolnými váhami (doba realizácie: 2012)
 • Cekshino – 3 MiM so 4 monitorovanými pruhmi a 2 nizkorýchlostnými kontrolnými váhami (doba realizácie: 2013)
 • Baklanka – 2 MiM s dvomi monitorovanými pruhmi a 2 nizkorýchlostnými kontrolnými váhami (doba realizácie: 2013)
 • Archangelsk – 3 MiM s 5 monitorovanými pruhmi a 2 nizkorýchlostnými kontrolnými váhami (doba realizácie: 2016)
 • Belgorod – 1 MiM so 4 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2017)
 • Tyva – 1 MiM s 2 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2019)
 • Ivanovo – 1 MiM so 4 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2020)
 • Kaluga – 2 MiM so 4 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2020)
 • Smolensk – 2 MiM so 4 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2021)
 • Kaluga Plotina a Timaševo – 2 MiM so 4 monitorovanými pruhmi (doba realizácie: 2021)