Kľúčovou oblasťou je doprava

Spoločnosť BETAMONT má v oblasti inteligentných dopravných systémov veľmi silné pozadie a vedomostnú základňu. Výskumno-vývojové aktivity spoločnosti sú zamerané na rozvoj cestnej i železničnej dopravy. Vývoj konkrétneho produktu nekončí svojim uvedením na trh, pokračuje úsilie o jeho zlepšovanie a rozširovanie funkčnosti s dôrazom na súčasné požiadavky trhu a konkrétne realizačné projekty.

Measure-in-Motion® cesty

modulárna platforma vytvorená pre diagnostiku vozidiel v cestnej doprave

Viac informácií

Measure-in-Motion® železnice

modulárna platforma vytvorená pre diagnostiku vozidiel v železničnej doprave

Viac informácií

Measure-in-Motion® parking enforcement

Viac informácií

Measure in Motion®

Nostným produktom je systém Measure in Motion® – univerzálny otvorený systém pre meranie, prehľady a enforcement, aplikovateľný pre rôzne druhy dopravy.

Menu