Spoločnosť BETAMONT s.r.o. sa v rámci svojej R&D činnosti v ostatnom období venovala problematike regulácie parkovania v mestách.

Existujúci produkt „Mobilný post“ vyvinutý pre NDS, a.s. za účelom kontroly elektronických diaľničných známok bol upravený a prispôsobený pre výkon enforcementu statickej dopravy.

Mobilný post je navrhnutý tak, aby dokázal spracovať vstupný video stream z viacerých kamier súčasne bez kompromisu v istote rozpoznania. Použité algoritmy sú výsledkom niekoľkoročnej práce v oblasti identifikácie vozidiel dynamického dopravného prúdu, alebo identifikácie stacionárnych vozidiel. Praktické skúšky a vykonané testy mobilného postu preukázali vysokú efektivitu snímania a identifikácie vozidiel. Vysoká miera úspešnosti je docielená nie len vhodnou voľbou enginu OCR, ale najmä jeho správnou konfiguráciou a komplexnými algoritmami detekcie zhody, falošných pozitívnych výsledkov a validácie. Aktuálne prebieha finálna testovacia fáza projektu pre doladenie HW a SW riešenia za účelom dosiahnutia čo najvyššej miery úspešnosti zachytenia všetkých odstavených vozidiel a rozpoznania ich evidenčného čísla.

Enforcement systém (systém na kontrolu a vymáhanie priestupkov) je dôležitou a technologicky náročnejšou súčasťou regulovaného parkovania v jednotlivých mestských častiach, ktorý umožňuje v reálnom čase identifikovať vozidlo a overiť platnosť jeho oprávnenia. V prípade detekcie neoprávneného parkovania zabezpečí Enforcement systém zaevidovanie podnetu do systému pre pokutovanie. V krátkej budúcnosti sa uvažuje aj s využívaním objektívnej zodpovednosti, t.j. automatizovaného vyhodnocovania a generovania priestupkov  a pokút bez potreby fyzickej validácie človekom.

Menu