Základná charakteristika

Elektronické stavadlo ESB-1 (ďalej stavadlo) je podľa TNŽ 342620 železničné staničné zabezpečovacie zariadenie  určené pre zabezpečenie a riadenie jazdných ciest vlakov v železničných staniciach a vlečkových koľajiskách.

Obsluha zariadenia odpovedá základným technickým požiadavkám JOP (Jednotné ovládacie pracovisko).

Stavadlo je konfigurované do 4 technologických úrovní:

 • úroveň ovládacích počítačov,
 • úroveň technologických počítačov pracujúcich v režime 2 z 2,
 • úroveň reléových obvodov,
 • úroveň vonkajších zariadení

Všetky počítačové úrovne sú 100% zálohované a bežia v tzv. horúcej zálohe. Prvé dve úrovne tvoria elektronickú časť, tretia a štvrtá úroveň predstavuje výkonnú časť. Stavadlo môže spolupracovať prostredníctvom reléového rozhrania s vonkajšími prvkami bežne používanými v zabezpečovacej technike ako: návestidlá, prestavníky, koľajové obvody, počítače náprav, pomocné stavadlá. Stavadlo sa inštaluje do stavadlovej ústredne s výnimkou ovládacieho počítača, ktorý sa umiestňuje v dopravnej kancelárii. Vnútorná časť stavadla je inštalovaná v uzamykateľných skriniach.

Technické špecifikácie

ESB-1 spĺňa kritéria pre úroveň integrity bezpečnosti SIL 4 podľa CENELEC

Zariadenie spĺňa základné technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy STN EN 50121-4.

Napájanie:

 • menovité napätie : 3/N 400/230V ±10%
 • frekvencia : 50 Hz, ± 5%
 • odber : 3 až 10 kW podľa veľkosti stanice

Popis funkcie zariadení

Zariadenie umožňuje nasledujúce funkcie:

 • zadávanie povelov a zobrazenie stavu staničného zabezpečovacieho zariadenia v koľajisku na monitore ovládacieho počítača podľa JOP,
 • samostatné prestavovanie výhybiek,
 • ovládanie elektromagnetických zámkov,
 • ovládanie pomocného stavadla,
 • ovládanie napájacieho stojana,
 • stavanie a rušenie vlakových ciest,
 • stavanie a rušenie posunových ciest,
 • ovládanie a kontrola priecestných zabezpečovacích zariadení v staniciach a v priľahlých medzistaničných úsekoch,
 • väzba na traťové zabezpečovacie zariadenie priľahlých úsekov,
 • použitie časové obmedzenie privolávajúcej návesti na hlavných návestidlách,
 • núdzové uvoľnenie úsekových záverov,
 • núdzové prestavenie výhybiek,
 • prevedenie núdzového záveru výhybiek, výkoľajok, elektromagnetických zámkov pomocných stavadiel a traťových súhlasov, núdzové ovládanie priecestí,
 • možnosť diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia z vyššieho systému, spolupráca so staničnou diagnostikou DISTA
Menu