Ide o technologickú architektúru 2x (2oo2) zahŕňajúcu systémy, ktoré poskytujú výpravcovi/dispečerovi plnú a bezpečnú kontrolu nad železničnou dopravou v rámci stanice alebo diaľkovo riadeného úseku. Systém automaticky deteguje poruchy,reaguje na ne a zabraňuje vzniku konfliktných situácií.

Pozostáva z :

  • lokálneho riadiaceho pultu, ktorý tvorí rozhranie medzi samotným
    elektronickým stavadlom a diaľkovým (dispečerskym) ovládaním
    riadeného úseku (JOP)
  • vlastného elektronického stavadla
  • dispečerského ovládania riadeného úseku (CTC) – options

Technický popis:
Všetky systémy by mali byť umiestnené v budove alebo v kontajneroch.
– teplota okolia od 0°C – 50°C
– prípustná dočasná zmena teploty – 20°C až +60°C
– relatívna vlhkosť až 90%

Odolnosť:
– vibrácie s frekvenciami 3 a 40 Hz a maximálnou amplitúdou 0,2 mm
– vibrácie s frekvenčným rozsahom od 40 do 100 Hz maximálnou amplitúdou
0,03 mm
– priemerné zrýchlenie zdvihov do 2g (kde g= gravitačné zrýchlenie)
– napájacie napätie systému je 24 V DC a 230 V AC (vyžaduje neprerušované
napätie)

Lokálny riadiaci pult – elektronické prepojenie pre odovzdávanie povelov na
riadenie chodu vlakov medzi výpravcom/dispečerom a vlastným elektronickým
stavadlom.

Options – možnosť pripojenia a ovládania staničného reléového zabezpečovacieho
zariadenia ako digitálna nadstavba riadenia starších zariadení reléového typu.

Elektronické stavadlo IXL je prispôsobené na ovládanie pomocou lokálneho
ovládacieho pultu alebo systému diaľkového ovládania (CTC).

Základné funkcie systému IXL sú:
– ovládanie výhybiek a ich prestavenie do požadovanej polohy,
– zabezpečenie vlakovej cesty
– rozsvietenie návestných znakov
– zabudovaná diagnostika

Systém IXL je prispôsobený na prepojenie s:
– traťovými zabezpečovacími zariadeniami
– priecestnými zabezpečovacími zariadeniami
– počítačmi osí ale aj koľajovými obvodmi
– počítač osí – detekcia voľnosti / obsadenosti koľajových úsekov
prostredníctvom snímačov

Menu