Základný technický popis

Vlaková rádiostanica MESA 26 CR26 (CR26P) je vozidlová rádiostanica, ktorá slúži na komunikáciu rušňovodiča s dispečerom, posunovačmi, inými vlakmi a pre dátovú komunikáciu rušňovodiča s riadiacim centrom.

Táto rádiostanica súčasne pracuje v analógových pásmach (150 MHz a 450 MHz) a v digitálnom pásme GSM-R. Spĺňa európske požiadavky pre používanie v železničných vozidlách. Rádiostanica typu CR26 (CR26P) pozostáva z digitálne- ho a analógových vysielacích a prijímacích modulov, z ovládacích skriniek MMIC, modulov rozhrania a modulu prúdového napájania. Modul IFS26-1 ovláda rádiový spoj ARM26, čiže analógové spojenie, reguluje prioritu hovorov, ovláda prevádzkové zariadenia, moduly pre analógové vlakové rádiové spojenie, dodatočné dátové aplikácie a moduly rozhrania.

Terminálová jednotka je prevádzkovaná v súlade s GSM 05.05 Fáza 2+ cez kmitočtové pásmo GSM 900 MHz v nasledovných kmitočtoch:

 • Vysielacie kmitočtové pásmo: 876 MHz až 915 MHz
 • Prijímacie kmitočtové pásmo: 921 MHz až 960 MHz

V spoločnej prevádzke s ovládacími skrinkami MMIC, mikrotelefón- mi a reproduktormi, RDST zabezpečuje komplexnú vlakovú rádiovú funkčnosť. Tento štandardný model môže byť vybavený jedným alebo dvoma modulmi IFS26-1 pre pripojenie analógového modulu pre pásmo 450 MHz a modulu 160 MHz.

Technické špecifikácie

 • Vstupné napätie nominálne: CR26 – 24/36/48/72/110 VDC, CR26P – 48 VDC
 • Tolerancie: podľa DIN EN 50155
 • Rušenie: podľa DIN EN 50155, trieda S (žiadne rušenie)
 • Maximálny vstupný výkon: CR26 – 210 W/CR26P – 240 W (vypočítaný)
 • Trieda ochrany: CR26 – IP20, CR26P IP54
 • Vibrácie a otrasy: v súlade s DIN EN 50 155
 • EMC: v súlade s DIN EN 50 121-3-2 a DIN EN 50 155
 • Rozsah prevádzkových teplôt: -25 až +70˚C
 • Rozsah skladovacích teplôt: -40 až +70˚C
 • Maximálny gradient: ±1˚C/ min teplota okolia
 • Relatívna vlhkosť: podľa DIN EN 50 155
 • Rozmery VxŠxH: 132,6×482,6×190,5 mm

MESA 26

Univerzálna architektúra systému obsahuje jednotné a štandardizované rozhrania a podružné komponenty koncipované ako 19“ zasúvacie dosky plošných spojov. Takto je zaručená ľahká, rýchla a efektívna oprava a tým zabezpečená rýchla opätovná funkčnosť RDST. Oprava formou výmenných dielov je optimálnym riešením pre najefektívnejšie zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti RDST.

Menu