Základný popis

Svetelné LED komponenty sú priestorovo usporiadané ako svetelný zdroj s požadovanými optickými vlastnosťami. LED sú elektrické zapojené do dvoch zhodných reťazcov, ich svietenie je monitorované bezpečnými elektronickými obvodmi typu file-safe, väzba týchto dohliadacích obvodov z technológiou PZS je pomocou relé typu NMŠ1-2000.

LED výstražníky rady NSVX LED a NSV2M LED spolu s interfejsom MDBS01 sú riešené pre napájanie z dvojčinnej kmitavej zber- nice. Výstražníky NSVXS LED a NSV2S LED spolu s interfejsom MDBSO1S sú určené pre napájanie kmitačom s jednočinnými spí- načmi. Elektronické obvody sú vyhotovené ako moduly v plastových krabičkách, čo umožňuje ich jednoduchú a rýchlu výmenu. Vo výstražníkových skriniach sú moduly zabudované do prístrojových krabíc.

Dvere výstražníkovej skrine tvoria zadnú stenu výstražníka, po otvorení sa smerom nahor slúžia aj ako ochranná strieška. Dvere sa zamkýnajú dvojicou zámkou na päťhranný bezpečnostný kľúč, kryty zámkov umožňujú plombovanie pre indikáciu nežiadúceho otvorenia.

Výstražník spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky a prináša oproti doteraz používaným nové kvalitatívne zlepšenie po stránke kon- štrukčnej a funkčnej:

 • aplikáciou vysokosvietivých LED sa výrazne znižuje príkon a zvyšuje životnosť svetelných zdrojov, ktoré sú základným dielom svetelnej signalizácie vo výstražníkoch  na PZS
 • použitím nekorodujúcich materiálov pri výrobe dielov výstražníkovej skrine sa výrazne predĺži prevádzková životnosť celého výstražníka

Výstražník s LED svietidlami slúži ako svetelná a zvukov a výstraha železničného priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Skriňa výstražníka je samonos-nej konštrukcie. Svietidlá obsahujú vysoko svietivé LED vyžarujúce červené alebo lunobiele svetlo. Zdrojom zvukovej výstrahy je elektronický zvonec ZZV01. Výstražníky parametrami vyhovujú norme STN 34 2651.

Technické špecifikácie

 • Napájacie napätie:
  • svetlá 12,5 ÷ 40 V DC
  • zvuková výstraha 18 ÷ 40 V DC
 • Osová svietivosť: 150 Cd (minimálne)
 • Výstupná činná plocha svetiel: 185 mm
 • Spotreba: 7W
 • Životnosť: viac ako 20 rokov

Sortiment

 • NSV2M LED, NSV2MS LED – výstražník s dvojicou svietidiel červeného svetla v malej návesnej skrini
 • NSV2 LED, NSV2S LED – výstražník s dvojicou svietidiel červeného svetla vo veľkej návestnej skrini
 • NSV3 LED, NSV3S LED – vý- stražník s dvojicou svietidiel červeného svetla s jedným svietidlom lunobieleho svetla vo veľkej návestnej skrini
 • MDBS01, MDBS01S – montáž- na doska pre aktívnu signali- záciu s lunobielym svetlom
Menu