Cieľom projektu bolo uskutočniť výskum fyzikálnych a dopravných parametrov motorových vozidiel v pohybe a nájsť nové metódy merania a riadenia cestnej infraštruktúry. V rámci projektu bolo vytvorené partnerstvo s akademickou sférou Žilinskou univerzitou v Žiline, Elektrotechnickou fakultou, Katedrou riadiacich a informačných systémov.