Cieľom projektu bolo založenie a vybudovanie Výskumného centra telematických systémov za účelom aplikovaného výskumu v danej oblasti. V rámci tohto projektu sa naďalej podporilo partnerstvo so Žilinskou univerzitou a vytvorilo sa nové s Technickou univerzitou vo Zvolene.