Doba realizácie: 2015-2022

Priecestné zabezpečovacie zariadenia

 • Projekt a realizácia PZZ na trati Červená Skala – Banská Bystrica v žkm 2,784, Chvatimech
 • Realizácia PZZ na trati Utekáč – Lučenec v žkm 1,391 a 1,710, Lučenec Opatová
 • Realizácia PZZ na trati Nitrianske Pravno – Nové Zámky v žkm 6,481, V. Uherce
 • Realizácia PZZ na trati ŽST Kysak – PPS. Plaveč št.hr. v žkm 43,902, Červenica
 • Realizácia PZZ na trati Lučenec št.hr – Lučenec v žkm 102,989, Rapovce
 • Realizácia PZZ na trati ŽST Šurany – ŽST Veľké Bielice v žkm 16,293, Komjatice
 • Realizácia PZZ na trati ŽST Šurany – ŽST Veľké Bielice PZZ v žkm 52,058, Koniarovce
 • Projekt a realizácia PZZ na trati Lužianky – Leopoldov v žkm 20,279, Hlohovec
 • Projekt a realizácia PZZ na trati ŽST Kysak – PPS. Plaveč št.hr. v žkm 35,553, Orkucany
 • Projekt a realizácia PZZ na trati ŽST Kysak – PPS. Plaveč št.hr. v žkm 19,254, ul. Levočská
 • Projekt a realizácia PZZ na trati Brezno Halny – Tisovec, PZZ v žkm 17,372, Rohozná
 • Projekt a realizácia PZZ – Odstránenie nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov (OR Zvolen – 5ks, OR Žilina – 2ks)
 • Projekt a realizácia PZZ -Odstránenie nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov (OR Košice – 2ks)
 • Projekt a realizácia PZZ na trati Zvolen – Krupina v žkm 13,342 Dobrá Niva
 • Projekt a realizácia PZZ na trati Zvolen – Krupina v žkm 10,088 Podzámčok

Zabezpečovacie zariadenia realizácia, montáž a servis

 • ŽST Košice, KR výhybiek, úprava zabezpečovacieho zariadenia – realizácia
 • Výh. Hornád ŠR, rekonštrukcia výh. č. 3š, 4š a spojovacej koľaje 2bš – realizácia
 • ŽST Jesenské – rekonštrukcia výhybiek č. 1, 3XA, 5, 7, 7XA, 8, 11, PS 01 Úprava SZZ – realizácia
 • Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení – OR Zvolen Región č. 6
 • Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení – OR Žilina
 • Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení – OR Zvolen Región č. 3
 • Autorizovaný servis a opravy zariadení ASDEK PMZ/GM/GH/PHOENIX – 2. časť: Oblastné riaditeľstvo Žilina
 • Autorizovaný servis a opravy zariadení ASDEK PMZ/GM/GH/PHOENIX – 1. časť: Oblastné riaditeľstvo Trnava

Oznamovacie zariadenie dodávka, montáž a servis

 • Projekt a realizácia „Rekonštrukcia rozhlasových ústrední NŽST Bratislava ÚNS – RÚ pre posun a cestujúcich“
 • Projekt a realizácia „Náhrada DZ v obvode OR Trnava – Galanta“
 • Projekt a realizácia „ŽSR, ŽST Kúty – doplnenie diaľkového ovládania rozhlasového zariadenia zastávka Brodské“
 • Realizácia „Štandardy železničných tratí a stavieb – OR Košice – ŽST Spišská Nová Ves, rekonštrukcia PB a informačného zariadenia pre cestujúcich – realizácia“
 • Realizácia „Rušňové depo Vrútky-Dostavba technicko-hygienickej údržby žel. koľajových vozidiel“
 • Realizácia „ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek“ Oznamovacie zariadenia
 • Realizácia „NŽST Pribeník, KR VB“ Oznamovacie zariadenia
 • Realizácia „Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť v ŽST Ružomberok“
 • Realizácia „RD Vrútky- rekonštrukcia a prístavba haly R2 – realizácia“
 • Realizácia „Elektroinštalácia skladovacej haly Michaľany“
 • Realizácia „Elektroinštalácia administrativnej budovy Michaľany“
 • Servis „Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru – 4. časť: Oblastné riaditeľstvo Košice“

Výroba a montáž káblových chráničiek

 • Výroba, dodávka a montáž káblových chráničiek na železničných mostoch

Kamerový systém pre priecestné zabezpečovacie zariadenie

 • Prevádzkové overovanie kamerového systému, Čierna nad Tisou – Košice, PZS v km 27,013

Rádiostanice (RDST) pre HDV

 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST MESA 26 pre HDV rady 44 a 46 BDŽ
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST MESA 26 DMJ III-2 a RDST MESA 23 DMJ III-3
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST a zaznamových zariadení 813/913
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST MESA 26 pre OEJ STADLER
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST a záznamových zariadení HKV r. 754, 813/913
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – RDST MESA 23 a TBR02 pre HDV 754
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie záznamových zariadení HKV r. 361/362/350
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – upgrade RDST MESA 23 pre HDV 361 – 8ks a HDV 813 – 14ks
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – upgrade RDST MESA 23 pre HDV 263
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R – dodanie RDST MESA s príslušenstvom pre HDV Talent 643
 • Servisné práceaupgrade RDST MESA 23 na HDV typu 361 – 2ks, 362 – 13ks, 350 – 17ks
 • Rádiokomunikačné zariadenie GSM-R s príslušenstvom pre HDV 813

ETCS

 • Dodanie a inštalácia mobilnej časti vlakového zabezpečovača ETCS do EPJ radu 671