Vážení obchodní partneri, milí priatelia, 
spoločnosť  BETAMONT s. r. o. Vám želá šťastné a pokojné vianočné sviatky a do nového roku 2023 Vám prajeme veľa osobných i súkromných úspechov. 

Dear business partners, dear friends,
the company BETAMONT Ltd.  He wishes you a happy and peaceful Christmas and we wish you many personal and private successes in the new year 2023.

Veselé Vianoce
Merry Christmas