Fakturačná adresa

Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 315 64 518
IČ DPH: SK 2020475050
Obchodný register Okresného súdu v B. Bystrici Oddiel: Sro, Vložka č.: 455/S

Číslo účtu
Unicredit bank Czech republic and Slovakia a.s.
SK80 1111 0000 0066 1561 7020
UNCRSKBX

Úsek telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky

Južná trieda 68
040 01 Košice,
Slovenská republika

GPS: 48.697414, 21.265317

Prevádzka Žilina:

Kamenná 7
010 01, Žilina
Slovenská republika

Úsek inteligentných transportných systémov

Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Slovenská republika

GPS: 48.579574, 19.169856

Premenné dopravné značenie

Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Slovenská republika

GPS: 48.579574, 19.169856

Nákup a logistika

Lieskovská cesta 456
960 03 Zvolen
Slovenská republika

GPS: 48.579574, 19.169856

Zahraničné pobočky

BETAMONT LTD. AZERBAIJAN

AZ 1017 S.Dadashov 31, Baku, 1117 Azerbaijan

Ing. Martin Mikulák
riaditeľ

BRANCH OF BETAMONT GEORGIA LLC

Gudiashvili Square 4, 0105 Tbilisi Georgia

Ivanna Kobylyanska
riaditeľ

BETAMONT-RU OOO

Russian Federation, Moscow city,VN.TER.G. MUNICIPAL DISTRICT
TVERSKAYA, SADOVAYA-TRIUMFALNAYA STREET, D. 16, PAGE. 3,
ROOM 8/1

Alan Tengizovič KISIEV
riaditeľ

GRUBE OOO

ul. Mardžanišvili 6, Tbilisi, 0105 Georgia

Ing. Martin Mikulák
riaditeľ

AZBE MMC

Fínsky dom 107, Baku, 1117 Azerbaijan

Ing. Martin Mikulák
riaditeľ

Menu