Riešenia v praxi

Systému riadenia cestných tunelov

Predpoveď premávky v dôsledku zvýšeného bezpečnostného rizika v uzavretom priestore, zmiernenie dopravy pred vstupom do oblasti cestných tunelov.

Traffic Management

Systém riadenia príkazov a signalizácie, ktorá integruje technológiu predovšetkým na zlepšenie toku vozidiel a zvýšenie bezpečnosti.

Smart Traffic

Je optimalizácia dopravných tokov z hľadiska času a bezpečnosti.

Prehľad dopravy

Poskytuje štatistiku prevádzky v reálnom čase ako aj historicky s cieľom lepšie pochopiť tok dopravy a lepšie plánovať investície a údržbu.

Weigh-in-Motion pre priamy Enforcement

Umožňuje pokutovať preťažené vozidlá.

Mýtny systém

Technologicky pripravený aj na interoperabilitu s okolitými krajinami, plne v súlade s požiadavkami budúcej Európskej elektronickej mýtnej služby založenej na princípoch „jedna zmluva –…
Menu