O produkte

Modulárny systém, ktorý monitoruje a vyhodnocuje idúce dopravné prostriedky – ich rozmery, rýchlosť, hmotnosť, automaticky rozpoznáva evidenčné čísla vozidla. Ide o komplexným systém identifikácie vozidiel s možnosťou odklonenia preťažených dopravných prostriedkov pomocou predselekcie.

Referencie

Slovensko

2004 - 2021

Informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest; PPP projekt; Ochrana mostov a tunelov; Vážnice; Systém kontroly úhrady elektronických diaľničných známok …

Detail referencie

Rusko

2010 - 2021

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

Detail referencie

Tadžikistan

2020

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

Detail referencie

Kirgizsko

2016 - 2019

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

Detail referencie

Riešenia v praxi

Systému riadenia cestných tunelov

Predpoveď premávky v dôsledku zvýšeného bezpečnostného rizika v uzavretom priestore, zmiernenie dopravy pred vstupom do oblasti cestných tunelov.

Traffic Management

Systém riadenia príkazov a signalizácie, ktorá integruje technológiu predovšetkým na zlepšenie toku vozidiel a zvýšenie bezpečnosti.

Smart Traffic

Je optimalizácia dopravných tokov z hľadiska času a bezpečnosti.

Prehľad dopravy

Poskytuje štatistiku prevádzky v reálnom čase ako aj historicky s cieľom lepšie pochopiť tok dopravy a lepšie plánovať investície a údržbu.
Menu