Spoločnosť BETAMONT s.r.o. pôsobiaca viac ako 30 rokov na trhu v oblasti inteligentných dopravných systémov v cestnej aj železničnej doprave vyhlasuje pre vedeckých pracovníkov a doktorandov stavebných fakúlt slovenských univerzít výskumný grant.

Projekt, ktorý bude krytý grantom, by mal byť prioritne zameraný na meranie a modelovanie dynamickej odozvy jednotlivých prvkov železničnej trate po prejazde koľajového vozidla.

Vyzva – výskumný grant