Názov projektu: Fotovoltický systém BETAMONT
Kód projektu: NFP310040CUG5
Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zariadenia o výkone 38,540kWp (ďalej len FVZ) na streche objektu na parcele č. 1535/46, k.ú. 832057 Lieskovec, patriaci spoločnosti BETAMONT s.r.o. za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.

Záznam z prieskumu trhu

  1. Záznam z prieskumu trhu Fotovoltický systém 9_2_2023
Menu