Organizačný výbor Vás srdečne pozýva na 15. ročník medzinárodnej konferencie zameranej na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku v oblasti železničnej dopravy, ktorú organizujeme pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity. Tak ako po iné roky veríme, že sa nám ako organizátorom podarí pre Vás pripraviť pútavý program.

Programový výbor zastúpený:
Predseda: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD. – Žilinská univerzita
Členovia: Ing. Radovan Bartovič – ŽSR, Ing. Ján Mantič – BETAMONT s.r.o.
Dátum: 1. – 3. apríla 2019
Miesto: Hotel Sitno

Program:

PREDNÁŠKY

 1. Autonomní řízení ETCS v novém digitálním a ekonomickém prostředí, Robert JOST /Thales Austria GmbH/
 2. Westermo – bezpečný a spoľahlivý prenos dát v náročných železničných podmienkach, Jiří Brusch /Westercom s.r.o./
 3. Kybernetická bezpečnosť energetických a priemyselných zariadení, Kybernetická zraniteľnosť systémov, Juraj Koreň /Sprecher Automation s.r.o./
 4. Inovácie integrovaného komunikačného systému, Jozef Pethö /INOMA COMP, s.r.o./
 5. Čo sme zrealizovali, čo riešime a čo plánujeme pre ŽSR, Jozef Pethö /INOMA COMP, s.r.o./
 6. ETCS over GPRS – nová funkce rádiového systému GSM-R pro zabezpečovací systém ETCS, Petr Vítek /Kapsch CarrierCom s.r.o./
 7. Simulátor funkcií zabezpečovacích zariadení, Pavol Suchoň /ŽSR, O510/
 8. Postup zavádzania centier riadenia dopravy na sieti ŽSR, Pavol Lauro /ŽSR, O150/
 9. Trendy v záznamu dispečerských aplikací, Michal Drápalík /RETIA a.s./
 10. Procesy, podmínky a důsledky certifikace prvků a subsystémů interoperability, Antonín Diviš /AŽD Praha s.r.o./
 11. Zkušební polygon pro testování nových výrobků zabezpečovacích a sdělovacích železničních zařízení pro hlavní i regionální tratě, Zdeněk Chrdle /AŽD Praha s.r.o./
 12. Kamerové riešenia WISENET, súčastné trendy a analytika v doprave, Jaroslav Novoveský /Hanwha Techwin Europe Limited/
 13. Elektronické stavadlo v cloude ako súčasť digitalizácie zabezpečovacej techniky, Rastislav Kušpál /Siemens Mobility s.r.o./
 14. Provozní zkušenosti s PZZ BUES 2000 na síti SŽDC v České Republice, Jiří Skružný /Signalbau a.s.; Scheidt & Bachmann s.r.o./
 15. BONUSOVÁ PREDNÁŠKA
  GRUZÍNSKA ŽELEZNICA OD ROKU 1872, Gruzínska delegácia
  Bezpečnostné zariadenia na Podpoľaní od 18. storočia, Michal Budáč
 16. Zkušenosti s instalací systému SIRIUS v konfiguraci autobloku v prostředí Ukrajinské železnice, Vladimír Štorek /Starmon s.r.o./
 17. Systémové řešení Starmon pro dálkově řízené tratě, Jiří Holinger / Starmon s.r.o./
 18. Nové konstrukce přístrojů pro kontrolu elektrické bezpečnosti a změny kladené na hlídače izolace dle STN EN 61557-8, Roman Smékal /GHV Trading, spol. s r.o./
 19. Záložné zdroje napájania, Peter Antal /ALBAT, spol. s.r.o./
 20. Aplikácia vykonávacieho nariadenia EÚ o spoločnej bezpečnostnej metóde posudzovania rizík v praxi, Vladimír Kačmarčík /ŽSR – Výskumný a vývojový ústav železníc, Centrum posudzovania bezpečnostných rizík/

Ďalšia konferencia sa bude konať 20-22.4.2020.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 908 740 131, alebo emailom na konferencia@betamont.sk