V dňoch 22.-24 apríla 2024 sa v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina uskutočnil 18. ročník Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ktorá opäť vďaka svojej kvalite prilákala domácich ale i zahraničných zástupcov spoločností z oblasti železničnej dopravy.

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity v Žiline. Partnermi konferencie bola Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železnice Slovenskej republiky. 

Úvodom privítal účastníkov  zástupca Žilinskej univerzity prof. Ing. Aleš Janota, PhD. , a zástupca ZSSK a.s. Ing. Karol Henzély, MBA.  Za spoločnosť BETAMONT s.r.o. účastníkov  privítal konateľ  Ing. Ondrej Maciak. 

Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusie v oblasti problematiky železničnej dopravy, jej riešenia ale i nové obchodné vzťahy vďaka riešeniu tém, ktoré rezonujú momentálnym stavom infraštruktúry. Dôležitou súčasťou sú aj dodávatelia a zástupcovia súkromného sektora, ktorí sa svojou časťou podieľajú na vývoji a fungovaní tejto sféry.

 Konferencia zároveň poskytuje spoločnostiam možnosť reklamnej spolupráce, kde si firmy môžu svoje produkty vystaviť a ukázať účastníkom ich reálne využitie v praxi.

Srdečne by sme chceli poďakovať našim garantom, partnerom a sponzorom, ktorí tento ročník podporili a tým sme mohli pre účastníkov pripraviť kvalitný čas strávený odbornými prednáškami z danej oblasti ale i galavečerom, ktorý bol určený na osobné stretnutia a diskusie.

                   

Garanti 18. Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 

Partneri 18. Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Sponzori 18. Medzinárodnej konferencie železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

 

Organizačný tím