Nové priecestné zabezpečovacie zariadenie typu PZSBT od spoločnosti BETAMONT bolo na trati Košice – Čierna nad Tisou (km 27,013 Somotor) aktivované a uvedené do overovacej prevádzky koncom mája.