Doba realizácie: 2015

Dynamický systém váženia vozidiel

  • 12 MiM s 49 monitorovanými pruhmi

8 lokálnych dispečingov a 8 mobilných postov