Doba realizácie: 2016 až 2019

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

  • 8 MiM s 18 monitorovanými pruhmi, s 2 sadami prenosných váh

Stavba financovaná svetovou bankou