Informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest – stavebná a technologická časť

 • Diaľnica D1 Ladce – Sverepec (doba realizácie: 2004 – 2007)
 • Diaľnica D1 Prešov – Budimír (doba realizácie: 2004 – 2007)
 • Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce km 8-14,23 a 14,23 -25,85 (doba realizácie: 2009 – 2015)
 • D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) (doba realizácie: 2007 – 2008)
 • Diaľnica D1 Hybe – Važec (doba realizácie: 2004 – 2009)
 • Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom (doba realizácie: 2013 – 2014)
 • Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň (doba realizácie: 2015)
 • Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov I. úsek (doba realizácie: 2013 – 2015)
 • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia (doba realizácie: 2013 – 2016)
 • Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša (doba realizácie: 2016 – 2017)

PPP projekt

 • Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat
  14 WiM, 2 ANPR kamery (12×4 lanes a 2×2 lanes) (doba realizácie: 2011 – 2012)

Ochrana mostov a tunelov

 • Systém merania výšky vozidiel pre úsek D1 Fričovce – Široké
 • Merač výšky vozidiel Branisko (doba realizácie: 2019)

Vážnice

 • Inštalácia zariadení na monitorovanie dopravy – Liptovská Osada – 1 MiM (doba realizácie: 2010)
 • Inštalácia zariadení na monitorovanie dopravy – Krajná Poľana – 1 MiM (doba realizácie: 2010)
 • Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy – vážnica na ceste I/50 parkovisko Slavec – 1 MiM (doba realizácie: 2014)
 • Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy – vážnica na ceste I/73 smer Svidník, časť Krajná Poľana – 1 MiM – (doba realizácie: 2014)
 • Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry – 6 lokalít: Parkovisko Mníchova Lehota, Červený majer za obcou Dvory nad Žitavou, Parkovisko Bučany, Parkovisko
 • Pôtor, Ďulov Dvor (stará cesta), Extravilán obce Krčava – 6 MiM a premenné dopravné značenie (doba realizácie: 2015)
 • Výstavba selektívnej vážnice na ceste I/66 Šahy – 1 MiM a premenné dopravné značenie (doba realizácie: 2020)
 • Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule – 1 MiM a premenné dopravné značenie (doba realizácie: 2019 – 2020)
 • Diaľnica D4R7 – odpočívadlo Blatná na Ostrove – Dodávka 2 váh s automatickou činnosťou (doba realizácie: 2020)
 • Diaľnica D4R7 – Odpočívadlo Rovinka – Dodávka 2 váh s automatickou činnosťou (doba realizácie: 2021)

Systém kontroly úhrady elektronických diaľničných známok

 • Dodávka, inštalácia a záručný servis kontrolného systému EDZ na R2 Pstruša – Kriváň – 1×4 lanes (doba realizácie: 2015)
 • Dodávka, inštalácia a záručný servis kontrolného systému EDZ na D1 Jánovce – Jablonov II. úsek – 4×2 lanes (doba realizácie: 2016)
 • Dodávka, inštalácia a záručný servis kontrolného systému EDZ na D1 Fričovce – Svinia – 2×2 lanes (doba realizácie: 2016)
 • Kontrola EDZ na D1 Dubná Skala – Turany – 1×2 lanes, 1×4 lanes (doba realizácie: 2016)

Služba zber dát a identifikácia EČV v dopravnom prúde predovšetkým pre účely kontroly úhrady EDZ

 • Dodávka a montáž 29 ks EDZ statických brán pre 80 jazdných pruhov a 6 ks mobilných postov (Fáza realizácie: 2020 až 2021; Fáza prevádzky: 2021 až 2025)

Sčítač dopravy WiM – Prešov západ – Prešov Juh

 • 1 sčítač dopravy BL (doba realizácie 2021)

Triblavina

 • 5 sčítačov dopravy – Loop (doba realizácie 2021)