Doba realizácie: 2020

Dynamický systém váženia a merania presného rozmeru vozidiel

  • 1 MiM s 2 monitorovanými pruhmi, s 1 mobilným postom so sadou prenosných váh

Stavba financovaná svetovou bankou