Spoločnosť BETAMONT s.r.o. počas svojej existencie aktívne pracuje v oblasti oznamovacej a zabezpečovacej techniky a pokračuje tak v tradícii Návestných dielní na Slovensku. Historické zázemie a moderný pohľad na problematiku umožnil rozvoj spoločnosti a jej etablovanie sa v  oblasti inteligentných dopravných systémov v 12 krajinách sveta. Veľkou výzvou počas dlhoročného pôsobenia spoločnosti v oblasti železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, je podpora rozvoja a propagácie ako aj udržateľnosť pracovných pozícií  a  výuky v danej problematike, čo potvrdzuje úzkou spoluprácou so školami v Košiciach, Zvolene a Žiline.

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby, Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity. Samotný akt sa uskutočnil 23. mája 2022 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ing. Andreja Kmeťa, námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej Republiky Bc. Milana Kubíčeka, rektora ŽU  prof. Ing. Jozefa Jandačka a konateľa spoločnosti BETAMONT s.r.o Ing. Ondreja Maciaka.

Príprava  výstavy by nebola možná bez zanietenia zamestnancov spoločnosti, ktorí výstavu pripravovali aj vo svojom súkromnom čase, ale aj dlhoročných partnerov (KUMAT spol. s r.o., INOMA COMP s.r.o., Siemens Mobility s.r.o., Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., ELEN s.r.o., VALBEK & PRODEX spol. s r.o., Kontron Transportation s.r.o, MRÁZ J. spol s r.o.), ktorí ju aj podporili.

Vďaka práci, ktorá sa pre mnohých stala vášňou, sa podarilo pripraviť expozíciu, ktorá pozostáva z unikátnych historických prvkov oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Výstava prevedie návštevníkov historickými míľnikmi, ktoré mali vplyv na bezpečnú prevádzku železničnej dopravy nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mnohých návštevníkov tak expozícia vráti do detských čias, kedy signalizačné zariadenia nevyžadovali zdroj elektrickej energie a fungovali na jednoduchých mechanických princípoch poháňaných ľudskou silou. Železničné trate vtedy brázdila parná lokomotíva a vybavenie osobných vozňov dopĺňala piecka na pevné palivo.