Measure-in-Motion®

powered by BETAMONT®

univerzálna otvorená platforma pre meranie, dopravné prehľady a enforcement, aplikovateľná pre rôzne druhy dopravy.

Naše produkty

Measure-in-Motion® cesty

modulárna platforma vytvorená pre diagnostiku vozidiel

Viac informácií

Measure-in-Motion® železnice

modulárna platforma vytvorená pre diagnostiku okoloidúceho vlaku

Viac informácií

Aplikácie

riešenia v praxi

Viac informácií

Výskum a vývoj

vlastný výskumno-vývojový tím

Viac informácií

O nás

Spoločnosť BETAMONT s.r.o. je na trhu ako 30 rokov, vyvíja a integruje vlastné inteligentné dopravné technológie v cestnej aj železničnej doprave. Jej porfólio je formované modulárnym konceptom Measure-in-Motion®.

E2E dodávateľ E2E riešení

30 rokov skúseností

12 krajín

Kde pôsobíme

Pracujte s nami

Plný úväzok

SYSTÉMOVÝ INŽINIER

Plný úväzok

EMBEDDED PROGRAMÁTOR

Plný úväzok

INŽINIER V OBLASTI TEÓRIE OPTIKY

Menu