Reléovo-elektronické PZS typ PZSBT – všeobecný popis

Priecestné zabezpečovacie zariadenie PZSBT je určené predovšetkým pre aplikáciu na úrovňových križovaniach tratí ŽSR s cestnými komunikáciami. Ide o elektronicko-reléové zabezpečovacie zariadenie využívajúce presnosť elektronických zariadení a zároveň spoľahlivosť reléových prvkov.

Vývoj tohto zariadenia prihliadal na najčastejšie problémy vyskytujúce sa na pôvodnom PZSBT. PZSBT obsahuje výstražníkové skrine vybavené dvomi červenými výstražnými svetlami s LED svetelnými jednotkami, prípadne jedným bielym svetlom s LED svetelnou jednotkou a elektronickou zvukovou výstrahou. Požité sú aj počítače náprav ktoré vyhodnocujú aj anuláciu, čím boli vylúčené koľajové obvody, ako v približovacom a vzďaľovacom úseku, tak aj v úseku anulačnom. V prípade potreby je možné zapojiť závoru BT 055.

Logika zariadenia je vykonávaná reléovo, s využitím elektronického kmitača s presnosťou až 2% a s elektronickým bezpečným časovým relé BČR 3. Je automaticky ovládané jazdou vlaku. Kontrola a diaľkové ovládanie môže byť vykonávané zo stanovíšť a výpravcu. Ide o Fail-Safe zariadenie, spĺňajúce úroveň integrity bezpečnosti SIL 4.

Je možné aplikovať ďalšie súčasti, pre dokumentovanie situácií, ktoré by mohli viesť k potencionálne nebezpečným stavom, ale aj k dokumentácii a následnom riešení v prípadnom poškodzovaní súčastí PZS, majetku ŽSR. Inštaluje sa, v podmienkach ŽSR overený, kamerový dohľad, ktorý nepretržite monitoruje oblasť priecestia a vonkajšie zariadenia, ako sú výstražníky, prípadne domček s vlastnou logikou PZZ.

Čierna skrinka zabezpečuje záznam stavov vybraných relé priecestia, čo umožňuje jednoduchšiu a efektívnejšiu údržbu priecestia. K záznamom čiernej skrinky, prípadne kamerového dohľadu je možný prístup diaľkovo alebo miestne.

Elektronické prvky použité v PZS:

  • Elektronický kmitač
  • Časov relé BČR3
  • LED výstražníky NSV 3
  • Počítače náprav aj v anulačnom úseku

Ďalšie súčasti:

  • Kamerový dohľad
  • Záznam stavov na priecestí do čiernej skrinky
  • Klimatizácia do domčeka typu DOM
  • Vzdialený prístup k dátam na priecestí
  • Premenlivé dopravné značene, doplnené radarom merajúcim rýchlosť účastníkov cestnej premávky
Menu